...
Obec
Přílepy Zlínský kraj

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 1261-1290 ze 1351

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

Datum: 11. 9. 2014

Společnost E-ON oznamuje občanům, že ve dnech 15. a 16. září 2014 (tj.
pondělí a úterý) bude v obci probíhat zápis stavu všech elektroměrů, a to
bez ohledu na dodavatele. V případě nepřítomnosti zanechte stav elektřiny
na viditelném místě, nejlépe na dveřích.

POPLATEK ZA DOMOVNÍ ODPAD

Datum: 11. 9. 2014

Připomínáme občanům, kteří nemají zaplacen poplatek za domovní odpad na
II. pololetí tohoto roku, aby tento uhradili do konce měsíce září 2014.

ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Datum: 26. 8. 2014

Vedoucí školní jídelny oznamuje občanům, že provoz jídelny bude zahájen v
pondělí 1. září 2014. Kdo z občanů bude mít o obědy zájem, ať se nahlásí v
průběhu tohoto týdne, tj. do pátku 29. srpna, v dopoledních hodinách v
jídelně ZŠ.

PŘERUŠENÍ DODÁKY ELEKTŘINY

Datum: 26. 8. 2014

Společnost E-ON oznamuje občanům, že z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie
ve středu 27. srpna 2014 od 7.30 – 14.45 hod. Vypnutá oblast: část obce od
Holešova – pravá strana podél hlavní cesty až k zámeckému parku (od č.p.
325 Karschovi – 206 p. Jurčíková).
Adresy dotčené plánovaným vypínáním:
č.p. 131, 137, 159, 184, 187, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 325.

UOPOZORNĚNÍ - SVOZ ODPADU

Datum: 14. 8. 2014

Technické služby Zlín upozorňují občany, že modré pytle k popelnicím jsou
určeny pro váhu do max. 15 kg. Žádáme občany, aby do pytlů nedávali těžký
domovní odpad jako trávu a spadaná jablka, nebo aby pytle neplnili celé,
aby nedošlo k protržení. Dále žádáme občany, aby nevozili pevný odpad k
potoku Mojena a bioodpad do okrajových částí obce.

ZAHÁJENÍ VÝKUPU JABLEK

Datum: 14. 8. 2014

Výkupna ovoce u Navrátilů, Přílepy č.p. 51, oznamuje občanům, že první
výkup padaných jablek bude v pondělí 18. srpna 2014. Dále pak každou
středu, sobotu a neděli, vždy od 15.00 – 18.00 hod. Cena za 1 kg je 0,80
Kč.

ZÁPIS STAVU VODOMĚRŮ

Datum: 14. 7. 2014

VaK Kroměříž upozorňují občany, že od pondělí 14. července do pátku 25.
července 2014 bude pracovník VaKu zapisovat stavy vody v domácnostech.
Žádáme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům, nebo stav vody připravili
na viditelné místo.

ÚDRŽBA VODOVODNÍHO ŘADU

Datum: 27. 6. 2014

VaK Kroměříž oznamuje občanům, že v pondělí 30. června 2014 v době od 9.00
– 12.00 hod. bude v obci z důvodu pravidelné údržby provedeno odkalení
vodovodního řadu. Při odkalení může dojít k poklesu tlaku ve vodovodním
řadu a mírnému zhoršení kvality vody – zákalu.
Vak Kroměříž se omlouvá za případné problémy, které jsou s touto akcí
spojeny a děkuje za pochopení.

PORUCHA NA VODOVODNÍM ŘADU

Datum: 18. 6. 2014

Vodovody a kanalizace Kroměříž oznamují občanům, že z důvodu poruchy na
vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody dnes ve středu 18.
června 2014 od 8.30 – 13.00 hod. a to od Gregorového směrem na Letnou. Po
odstranění poruchy bude provedeno odkalení všech koncových větví
vodovodního řadu. Při odkalení může dojít k poklesu tlaku ve vodovodním
řadu a mírnému zhoršení kvality vody – zákalu.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Datum: 16. 6. 2014

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 19. června 2014 se koná v 18.00 hod. v
zasedací místnosti Obecního úřadu Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Přílepy. Všichni občané jsou srdečně zváni.

VÝSLEDKY VOLEB DO EP - okrsek přílepy

Datum: 28. 5. 2014

Podrobné výsledky voleb do EP ve volebním okrsku Přílepy

DVOUHODINOVKA ZUMBY

Datum: 21. 5. 2014

Cvičitelka zumby oznamuje, že v sobotu 24. května 2014 od 9.00 – 11.00
hod. bude v tělocvičně Základní školy Přílepy dvouhodinovka cvičení zumby.

OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ A PRASAT

Datum: 12. 5. 2014

Doktor Gaja oznamuje občanům, že ve čtvrtek 15. května 2014 odpoledne
bude v naší obci provedeno očkování králíků proti moru a myxomatóze a
prasat proti července. Zájemci o tuto vakcinaci ať se přihlásí na obecním
úřadu. Cena vakcinace králíků je 12 Kč/kus.
OÚ Přílepy tel. 573 399 297, e-mail: hospodar@prilepy.cz

UPOZORNĚNÍ - UZÁVĚRA SILNICE

Datum: 12. 5. 2014

Upozorňujeme občany, že ve dnech 17. – 18. května 2014 bude úplně uzavřena
silnice v úseku Horní Lapač – Fryšták. Objízdná trasa povede přes naši
obec. Vzhledem ke zvýšenému počtu projíždějících aut žádáme občany o
zvýšenou opatrnost. Rodiče prosím upozorněte na tuto skutečnost své děti.

OZNÁMENÍ

Datum: 10. 4. 2014

Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za domovní odpad na 1.
pololetí tohoto roku, aby tento uhradili nejpozději do konce měsíce dubna
2014.

NAŠEL SE MOBILNÍ TELEFON

Datum: 10. 4. 2014

Našel se mobilní telefon. Majitel ať se přihlásí na obecním úřadu.

VAKCINACE PSŮ A KOČEK

Datum: 10. 4. 2014

Doktor Gaja oznamuje chovatelům, že v obci bude provedena pravidelná
vakcinace psů a koček proti vzteklině. Očkují se zvířata od stáří 6 měsíců
a vakcinace je povinná. Cena vakcinace je 60 Kč za jedno zvíře. Očkování
proběhne ve čtvrtek 17. dubna 2014 - u dolní zastávky od 15.00 - 16.00
hod. a u horní zastávky od 16.00 – 17.00 hod. S sebou přineste očkovací
průkaz, do kterého bude vakcinace zaznamenána a potvrzena.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ DO OBCE

Datum: 8. 4. 2014

Ve čtvrtek a pátek 10. a 11. dubna 2014 budou v naší obci přistaveny dva
kontejnery na velkoobjemový domovní odpad. Jeden na návsi u zámku, druhý u
horního obchodu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat veškerou stavební suť a
nebezpečný odpad jako autobaterie, televizory, ledničky, pneumatiky aj.
Všechen další odpad je možné do kontejnerů odložit.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum: 8. 4. 2014

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, jehož činnost vykonává
příspěvková organizace Mateřská škola Přílepy, okres Kroměříž, pro školní
rok 2014 – 2015 proběhne v pondělí 14. dubna 2014 v době od 14.00 – 16.00
hod. v budově mateřské školy. Rodiče, kteří příjdou s dětmi k zápisu, si
připraví občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky
mateřské školy, která budou k dispozici přímo u zápisu.

PRODEJ ZELENINY

Datum: 24. 3. 2014

Zelenina Janečka Uherský Brod bude ve středu 26. března 2014 u pekárny od
12.50 do 13.00 hod a u pálenice od 13.10 do 13.20 hod prodávat brambory
od 11,-Kč/kg ,sadbové brambory od 14,-Kč/kg , tuzemská jablka 15,- Kč/kg,
hrušky 16,-Kč/kg, cibule, cibule sazečka, domácí česnek 100,-Kč/kg ,
žampiony 68,- Kč/kg, hlívu ústřičnou 99,- Kč/kg, rajčata, papriky, okurky,
pomeranče, mandarinky a další ovoce a zeleninu za výhodné ceny. Dále
nabízí český lesní, lipový a pohankový med 110 Kč/ks, českou vegetu 69,-
Kč/kg a olejové svíčky 10 Kč/ks.

POZVÁNKA

Datum: 24. 3. 2014

Společnost ZLINEXPO zve občany na veletrh Stavebnictví – Therm 2014 v
termínu od čtvrtka 27. do soboty 29. března 2014 ve Sportovní hale ve
Zlíně. Na veletrhu se Vám představí pestrý sortiment novinek, úspor
energií a nejnovějších produktů a technologií ve stavebnictví a vytápění.
Součástí veletrhu je program Nová Zelená úsporám, kde se dozvíte nové
podmínky programu a jak velkou dotaci můžete získat. Vstup na veletrh je
zdarma.

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

Datum: 24. 3. 2014

ČZS Kroměříž pořádá v týdnu od 3. 5. do 8. 5. 2014 na Výstavišti FLORIA v
Kroměříži okresní kolo Floristické soutěže. Soutěžit se bude v kategoriích
senioři - dospělí, junioři – žáci středních škol, žáci – 6.- 9. třída ZŠ.
Podrobné informace pro zájemce v příloze. Přihlášky na e-mail:
v.cablova@seznam.cz, nebo mob. 603 814 545

VÝMĚNA ELEKTROMĚRŮ

Datum: 28. 2. 2014

Společnost E-ON oznamuje občanům, že bude v obci provádět výměny elektroměrů ve vybraných domácnostech od pátku 28. února do středy 5.
března 2014. Žádáme občany, kterých se toto týká, aby umožnili přístup k
elektroměrům.

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech

Datum: 20. 2. 2014

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření o životních
podmínkách domácností. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11.
května 2014 v náhodně vybraných domácnostech v obci prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Tito se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, opravňujícím k provedení tohoto šetření.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Datum: 31. 1. 2014

VaK Kroměříž upozorňují občany, že z důvodu poruchy na vodovodním řádu
bude přerušena dodávka pitné vody v úterý 4. února 2014 od 7.00 – 13.00
hod. V případě závažné poruchy bude uzavřen vodovodní řád, a to od začátku
zámeckého parku celá obec směrem na Lukoveček. V obci budou přistaveny 2
cisterny s pitnou vodou – jedna na návsi, druhá u pálenice.

OŘEZ STROMŮ - EON

Datum: 16. 1. 2014

Společnost E.ON oznamuje občanům, že z důvodu bezpečného a spolehlivého
provozu elektrické distribuční soustavy bude v obci proveden v průběhu měsíce ledna a února 2014 ořez stromů v blízkosti elektrického vedení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PODĚKOVÁNÍ

Datum: 6. 1. 2014

Při Tříkrálové sbírce v sobotu 4. ledna 2014 byla v Přílepích díky
štědrosti dárců vybrána částka 28.532,- Kč. Jménem Charity děkujeme za pochopení a za každý i sebemenší příspěvek.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Datum: 2. 1. 2014

Oznamujeme občanům, že na obecním úřadu mohou zakoupit známky na popelnice
na r. 2014.

ODEČTY VODOMĚRŮ

Datum: 2. 1. 2014

VaK Kroměříž upozorňují občany, že od středy 8. ledna do pátku 24. ledna
2014 bude pracovník VaKu zapisovat stavy vody v domácnostech. Žádáme
občany, aby umožnili přístup k vodoměrům, nebo stav vody připravili na
viditelné místo.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Datum: 2. 1. 2014

Oznamujeme občanům, že v sobotu 4. ledna 2014 se uskuteční tak jako každý
rok „Tříkrálová sbírka“, kterou organizuje Charita Holešov. Skupinky,
které budou navštěvovat domácnosti, jsou vybaveny zapečetěnými
pokladničkami a průkazem, který je opravňuje k přijímání příspěvku.
Věříme, že občané pochopí účel této charitativní akce a podle svých
možností přispějí.

Zobrazeno 1261-1290 ze 1351

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
995 obyvatel
371 domů
1272 Rok vzniku