...
Obec
Přílepy Zlínský kraj

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 1021-1050 ze 1069

UPOZORNĚNÍ - POBÍHÁNÍ PSŮ

Datum: 15. 10. 2013

Z důvodu množících se stížností z řad občanů na volně se pohybující psy po
obci žádáme majitele psů, aby své psy zabezpečili tak, aby neměli možnost
volného pohybu po obci.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Datum: 23. 9. 2013

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 26.září 2013 se v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Přílepy.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum: 12. 9. 2013

Společnost E-ON oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v
pondělí 30. 9. 2013 od 7.30 – 14.30 hod.
Adresy dotčené plánovaným vypínáním: č.p. 2, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 26,
28, 32, 33, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 161, 162, 163, 165,
166, 173, 174, 175, 177, 178, 182, 183, 188, 195, 204, 211, 215, 217, 218,
221, 222, 223, 235, 242, 243, 251, 252, 256, 270, 294, 295, 296, 301, 304,
311, 315, 340.

VÝKUP PADANÝCH JABLEK

Datum: 21. 8. 2013

Výkupna ovoce u Navrátilů oznamuje občanům, že výkupní dny jsou každou středu, sobotu a neděli,
vždy od 16.00 – 18.00 hod.

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZAHAJUJE PROVOZ

Datum: 16. 8. 2013

Vedoucí školní jídelny oznamuje občanům, že provoz jídelny bude zahájen v
pondělí 19. srpna 2013. Kdo z občanů bude mít o obědy zájem, ať se nahlásí
v jídelně v pondělí 19. srpna do 8.00 hod.

ZAHÁJENÍ PROVOZU VÝKUPNY OVOCE

Datum: 16. 8. 2013

Výkupna ovoce u Navrátilů oznamuje občanům, že od čtvrtka 22. srpna 2013
začíná výkup padaných jablek. Cena za 1 kg je 1,40 Kč. Výkupní doba bude
upřesněna.

Změna doby uzavírky

Datum: 2. 8. 2013

Změna doby uzavírky – JV obchvat Holešov
Státní silnice Přílepy – Holešov bude z technických důvodů uzavřena v
sobotu 3. srpna 2013 od 12.00 – 24.00 hod. (původně 12.00 – 20.00 hod.)

Omezení provozu místní knihovny

Datum: 2. 8. 2013

Vedoucí místní knihovny oznamuje čtenářům, že z technických důvodů
knihovna v úterý 6. srpna 2013 nebude.

Našly se klíče

Datum: 30. 7. 2013

V zámeckém parku se našel klíč s přívěskem. Majitel nechť se přihlásí na
obecním úřadu.

Oznámení o uzavírce silnice do Holešova

Datum: 30. 7. 2013

Společnost Eurovia oznamuje občanům, že z důvodu provádění finální
pokládky asfaltobetonové vrstvy na Obchvatu Holešova bude v sobotu 3.
srpna 2013 od 12.00 – 20.00 hod. uzavřena státní silnice Přílepy –
Holešov. Další práce na JV obchvatu již budou prováděny za plného provozu.

ODEČET VODOMĚRŮ

Datum: 18. 7. 2013

VaK Kroměříž upozorňují občany, že od pondělí 15. července do pátku 26.
července 2013 bude pracovník VaKu zapisovat stavy vody v domácnostech.
Žádáme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům, nebo stav vody připravili
na viditelné místo.

ZUMBA

Datum: 2. 7. 2013

Cvičitelka zumby oznamuje, že cvičení zumby ve středu 3. 7. 2013 bude od
19.00 hod.

HLEDÁ SE KOLO

Datum: 1. 7. 2013

Ztratilo se dámské kolo značky Liberta s košíkem. Kdo z občanů by toto
kolo zahlédl, ať podá informaci na obecním úřadu.

PLATBA ZA DOMOVNÍ ODPAD - UPOMÍNKA

Datum: 1. 7. 2013

Připomínáme občanům, kteří nemají zaplacen poplatek za domovní odpad na
II. pololetí tohoto roku, aby tento uhradili v průběhu měsíce července.

KNIHOVNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

Datum: 1. 7. 2013

Vedoucí místní knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude otevřena i
přes prázdniny.
Termíny v II. pololetí 2013 – vždy v sudé úterý v měsíci, od 14.30 – 16.30
hod.
červenec 9, 23
srpen 6, 20
září 3, 17
říjen 1, 15, 29
listopad 12, 26
prosinec 10, 17

PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Datum: 1. 7. 2013

Společnost E-ON oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v
úterý 9. 7. 2013 od 7.30 – 14.30 hod.
Adresy dotčené plánovaným vypínáním: č.p. 5, 7, 9, 12, 17, 19, 26, 28, 32,
33, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 161, 162, 163, 165, 166, 173,
174, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 188, 195, 204, 211, 215, 217, 218, 221,
222, 223, 235, 242, 243, 251, 252, 256, 270, 294, 295, 296, 301, 304, 311,
315, 340.

NAŠLO SE KOLO

Datum: 24. 6. 2013

V zámeckém parku se našlo horské kolo. Majitel nechť se přihlásí na
obecním úřadu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Datum: 24. 6. 2013

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 27. června 2013 se koná v 18.00 hod. v
zasedací místnosti Obecního úřadu Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Přílepy. Všichni občané jsou srdečně zváni.

UPOZORNĚNÍ - PŘEKOPÁNÍ MK

Datum: 24. 6. 2013

Z důvodu napojení vodovodu a kanalizace k RD bude ve čtvrtek 27. června
2013 od 7.00 – 16.00 hod. překopána místní komunikace na Letné u bytovky.
Žádáme občany, aby v této ulici dbali zvýšené opatrnosti.

POZVÁNÍ NA BESÍDKU

Datum: 24. 6. 2013

Žáci a učitelé ZŠ Přílepy zvou všechny občany na závěrečnou besídku školy
ve středu 26. června 2013 v 16.00 hod. v tělocvičně školy. Na programu
vystoupení žáků v příběhu „Noc na Karlštejně“, vyhodnocení celoročních
sběrů, rozloučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum: 15. 5. 2013

V sobotu 25. května 2013 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
Pojízdná sběrna bude přistavena na návsi od 9.55 – 10.15 hod. a u horní
autobusové točny od 10.15 – 10.35 hod. Odebírány budou tyto odpady:
znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry,
zářivky, výbojky, postřiky, barvy, laky, ředidla, starý olej, vyřazené
televizory, lednice a pneumatiky. Pneumatiky od soukromých autodopravců se
odebírat nebudou.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum: 15. 5. 2013

Společnost E-ON oznamuje občanům, že z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie
v pondělí 20. května 2013 od 7.30 – 17.30 hod. Vypnutá oblast celá obec
mimo Hačky. Bližší informace E-ON – p. Vávra, tel. 577 163 378.

ZUMBA

Datum: 13. 5. 2013

Cvičitelka zumby oznamuje, že od 13. května 2013 bude zumba pravidelně
vždy v pondělí od 19.00 – 20.00 hod. a ve středu od 17.45 – 18.45 hod.

UPOZORNĚNÍ - CHOVÁNÍ V PARKU

Datum: 10. 5. 2013

Důrazně žádáme návštěvníky památkově chráněného zámeckého parku, převážně
z řad mladší generace, aby v parku udržovali pořádek a nezanechávali po
sobě cigaretové nedopalky, krabičky od cigaret, PET láhve, skleněné láhve
a jiný odpad. Dále děti v parku způsobují škodu na památkově chráněných
dřevinách a pokud budou při této činnosti přistiženy, odbor životního
prostředí bude po rodičích přistižených dětí žádat náhradu.

OČKOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Datum: 10. 5. 2013

Doktor Gaja oznamuje občanům, že ve čtvrtek 16. května 2013 odpoledne bude
v naší obci provedeno očkování králíků proti moru a myxomatóze a prasat
proti července. Zájemci o tuto vakcinaci ať se přihlásí na obecním úřadě.
Cena vakcinace králíků je 12 Kč za kus.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Datum: 2. 5. 2013

SDH Přílepy oznamuje, že provede v obci sběr železného šrotu, který
proběhne v pátek 3. května 2013 od 16.00 hod. a v sobotu 4. května 2013 od
8.00 hod. Prosíme občany, aby železný šrot připravili v daných termínech
před své domy.

FLORIÁNSKÁ MŠE

Datum: 2. 5. 2013

Zastupitelstvo obce Přílepy a Sbor dobrovolných hasičů zvou všechny občany
na tradiční Floriánskou mši svatou u lesní kaple Panny Marie nad obcí,
která se bude konat v neděli 5. května 2013 v 15.00 hod. Za příznivého
počasí bude následovat pro všechny občany posezení v zámeckém parku s
dechovkou a občerstvením.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Datum: 23. 4. 2013

Ve čtvrtek a pátek 25. a 26. dubna 2013 budou v naší obci přistaveny dva
kontejnery na velkoobjemový domovní odpad. Jeden na návsi u zámku, druhý u
horního obchodu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat veškerou stavební suť a
nebezpečný odpad jako autobaterie, televizory, ledničky, pneumatiky aj.
Všechen další odpad je možné do kontejnerů odložit.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v měsíci květnu, termín a čas bude včas
oznámen.

HLEDÁ SE PAPOUŠEK

Datum: 22. 4. 2013

Uletěl papoušek senegalský, zelené barvy s oranžovým břichem, slyšící na
jméno Megi. Kdo z občanů by tohoto papouška někde zahlédl, ať podá
informaci na Obecní úřad Přílepy.

VAKCINACE PSŮ A KOČEK

Datum: 16. 4. 2013

Doktor Gaja oznamuje chovatelům, že v obci bude provedena pravidelná
vakcinace psů a koček proti vzteklině. Očkují se zvířata od stáří 6 měsíců
a vakcinace je povinná. Cena vakcinace je 60 Kč za jedno zvíře. Očkování
proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2013 - u dolní zastávky od 15.00 - 16.00
hod. a u horní zastávky od 16.00 – 17.00 hod. S sebou přineste očkovací
průkaz, do kterého bude vakcinace zaznamenána a potvrzena.

Zobrazeno 1021-1050 ze 1069

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odběr hlášení MR

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
995 obyvatel
371 domů
1272 Rok vzniku