Přílepy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kdo je poplatník?

Poplatníkem je každá osoba, která má v domě bydliště a tudíž nemusí mít ani trvalý pobyt. Těmto osobám na požádání vystavíme doklad, že již mají zaplacen odpad zde a nemusí platit tam, kde mají trvalý pobyt, protože tam se fyzicky nezdržují a ani po nich nemohou poplatek
vyžadovat s výjimkou toho, pokud nemovitost vlastní. To pak musí díky vlastnictví platit všude.

Jak ohlásit poplatníka?

Ohlášení poplatníka je provedeno na základě vyplnění formuláře na obecním úřadě, případně vyplnění a dodání vyplněného a podepsáno formuláře (naskenovaný s podpisem, případně podepsaný elektronicky.

Formulář ke stažení zde (65.51 kB)

Kolik polatek činí?

Základní poplatek činí 300,-Kč na osobu a rok.

Jak mohu poplatek zaplatit?

Poplatek lze zaplatit na obecním úřadě při vyplnění formuláře a to hotově nebo platební kartou.

V případě vyplnění a zaslání fromuláře aké převodem na účet.

platební údaje:

č. účtu:  24623691/0100

VS: číslo popisné

Do poznámky uveďte za kolik osob, případně pokud je i s poplatkem za psa.