Přílepy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Od roku 2022 zavádíme v obci nový odpadový systém. Podrobné informace naleznete zde.

Způsob ohlašení poplatníka a infromace o úhradě poplatku naleznete zde.

 

Termíny svozu komunálního odpadu (popelnic) v roce 2022

13.1. 27.1. 10.2. 24.2. 10.3. 24.3. 7.4. 22.4. 5.5. 19.5.
2.6. 16.6. 30.6. 14.7. 28.7. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10
20.10. 3.11. 17.11. 1.12. 15.12 29.12.        

 

Termíny svozu pytlů s plasty a nápojovými kartony v roce 2022

6.1. 20.1. 3.2. 17.2. 3.3. 17.3. 31.3. 14.4. 28.4. 12.5.
26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9.
13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12.        

 

Sběrné místo pro bioodpad a odpad za zahrad pod obecním úřadem

Otevřeno v sezónu: čtvretk 15 - 17 hod., sobota 9.00 – 12.00 hod.

POZOR mimo sezónu - do začátku dubna 2021 je sběrné místo uzavřeno

Pro případ nutnosti uložení listí či větví v době uzavření volejte tel: 702 201 740

Materiál ze zahrádky a posekanou trávu dovezte pokud možno tak, aby se mohl přesypat do kompostovacího sila. Větve se budou skládat zvlášť k dalšímu zpracování. Připomínáme, že skládkování a vyhazování odpadu po příkopech (zejména stavební suti a posečené trávy) je v celé obci zakázáno.

 

Systém odpadového hospodářství v obci

Druh odpadu Způsob a místo sběru Frekvence sběru
Směsný komunální odpad Popelnice plechové nebo plastové s platnou známkou, modré igelitové pytle (k zakoupení na úřadu) 2x měsíčně sváží TS Zlín dle rozpisu
Plasty Pevný průhledný pytel, ideální k tomu určený žlutý na plasty. Umístit před RD. Kdykoliv sběrný kontejner u zámku. 2x měsíčně sváží zaměstnanci obce dle rozpisu
Sklo Sběrný kontejner u zámeckého parku a u pomníku T.G.M. Sváží TS Holešov dle naplněnosti kontejnerů
Kartonové (nápojové) obaly Oranžový pytel k tomu určený před RD, k vyzvednutí na OÚ 2x měsíčně sváží zaměstnanci obce dle rozpisu
Elektroodpad, elektronika Základní škola Přílepy - vchod do sklepa ze zadní strany budovy - sbírají se mikrovlnky, toustovače, fény, kulmy, konvice, mobily, počítače(nevykuchané), monitory, tiskárny, kopírky, žehličky, baterie… V průběhu školního roku
Papír

Základní škola Přílepy - vchod do sklepa ze zadní strany budovy - balíky, krabice, časopisy, knihy do cca 10kg svázané provázkem

V průběhu školního roku
KUCHYŇSKÝ olej Základní škola Přílepy - vchod do sklepa ze zadní strany budovy - slévaný do pet láhve V průběhu školního roku
Větve,zeleň a listí  ze zahrádek a trávníků (bioodpad) Sběr probíhá ve čtvrtek 15 - 17 a sobotu od 9 - 12h v areálu pod MŠ a domácí kompostování

V sezónu

duben - listopad

Velkoobjemový  a nebeypečný odpad

Sběrný dvůr v Holešově po předložení občanského průkazu. Max množství na občana 500kg/rok

Více infromací: www.tsholesov.cz/odpadove-centrum/

(pro zvětšeni klikni na obrázek)

pl

duben - říjen                    Po - Pá  8:00 - 10:30

               11:00 - 17:00

So           8:00 - 10:30

listopad - březn               Po, St     8:00 - 10:30

               11:00 - 17:00

Út, Čt, Pá  9:00 - 10:30

               11:00 - 16:00

So           8:00 - 12:00

Pneumatiky

Koltico Holešov, s.r.o. Jedna sada pneumatik na občana a rok.

Sídlí naproti areálu sběrného dvora

Po předložení občanského průkazu

www.koltico.cz

Po - Pá   7:30 - 16:00
Železný šrot Sváží SDH Přílepy

2x ročně, termín je včas sdělen

plechovky, konzervy Sběrný kontejner u zámeckého parku nebo pytel ke svozu. Pouze k tomu určený šedý pytel

2x měsíčně sváží zaměstnanci obce dle rozpisu

Nápojové kartony Oranžové pytle pro katrony tetrapack ke svozu před RD 2x měsíčně sváží zaměstnanci obce dle rozpisu
Textil, obuv, hračky 2 trvale umístěné kontejnery u zámku a horní autobusové zastávky Dle potřeby svoz firmou Textil Eco

Odpadové pytle jsou k dispozici na obecním úřadě.

žluté - 5,- Kč/ks

oranžové a šedé - zdarma

UPOZORŇĚNÍ:

Plastové odpady patří do pevných pytlů, nejlépe k tomu určených žlutých. Zatahovací pytle do odpadkových košů jsou slabé a při manipulaci dochází k jejich protržení (zejména při vysokých letních teplotách). Proto tyto pytle nebudou sváženy.

Do svozových pytlů na plasty patří pouze plasty. Novodurové trubky, linolea a hadice patří do velkoobjemového odpadu.

Do oranžových pytlů patří pouze nápojové kartony Tetrapak. Papírové obaly a krabičky od potravin zde nepatří.

Do šedých pytlů dávejte pouze kovové obaly, tj. konzervy, plechovky a drobné kovové předměty. Kabeláž a drobné elektrozařízení zde nepatří. Toto umísťujte ke školnímu sklepu.