Přílepy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Novinky - REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ A MŠ

-

Začátkem listopadu byla poté dokončena další z větších investiční akcí “Zateplení budovy OÚ a MŠ Přílepy“. Celá rekonstrukce spočívala ve výměně oken a zateplení vnějšího pláště včetně soklu. Součástí rekonstrukce bylo taktéž zateplení dolního patra ze strany sklepů, zateplení stropů horního patra ze strany půdy a rovných střech pomocí izolační fólie.

foto

Jak jsme již informovali dříve, na tuto akci vedoucí k úsporám energie, s tím související snížení objemu emisí vypouštěných do ovzduší a vzhledu a funkčnosti budovy se podařilo získat dotaci. Rekonstukce byla podpořena ze SFŽP částkou 105 000,- Kč a z rozpočtu EÚ částkou 1 784 893,- Kč prostřednictvím programu Ministerstva životního prostředí. Dofinancování vlastními zdroji tedy činilo cca 1 000 000,- Kč.

 

opzp

Datum vložení: 20. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2013 0:00
Autor: Ing. Miroslav Sovadina