Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Náves, kříž a zvonice

Stará náves nad zámkem má tvar podkovy. Uvnitř stojí zvonice jejímž srdcem je zvon z roku 1921, který zhotovil brněnský zvonař Matoušek (28.10.1921). Původní dřevěná zvonice stála na čtyřech sloupech a její zvon zabavila rakouská armáda pro návesvojenské účely.  Návsí protékala strouha v níž se namáčel len a brodily se koně. Pod zvonicí stojí v stínu čtyř lip nejstarší památka naší obce. Je jí kamenný kříž se sousoším z roku 1764. Kříž nechali vystavět hrabata Marie a Rudolf Komínkovi, kteří vlastnili přílepské panství v letech 1758 - 1778. Na barokním podstavci kříže je umístěn mohutný tak zvaný alianční erb, na kterém jsou umístěny dva vejčité štíty patřící tehdejším vlastníkům panství. Na levé straně je to erb Jana Rudolfa Komínka z Engelhausu na němž je znázorněna věž a půlorlice , na levé straně pak erb jeho první manželky Marie Sylva de la Fosse tvořený kotvou a kvítky po stranách. Sousoší tvoří tři sošky světců rozestavených na podstavci okolo vysokého kříže, mezi nimiž je zvýrazněn svatý Vendelín s ovečkou ležící u nohou. Konávalo se zde modlení a odcházívalo odsud procesí na svatý Hostýn.

Lesní kaple Panny Marie

V trati "Hůrka" - les nad obcí, kde v těsné blízkosti probíhá hranice s katastrem Lukoveček, byla za působení pravděpodobně Karla Max. Seilerna postavena kaplička zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské. Konají se zde "májové" bohoslužby na Floriánka a pak modlení o nedělích. kaplička Kaple je obcí i místními občany stále udržována. Byla opravována v roce 1990 i v roce 2002, kdy nastalo zpevnění zdí a oprava fasády. Tato významná památka, lesní kaple Panny Marie Svatohostýnské nad obcí, byla vystavěná v roce 1882. V kapli se během léta konají pobožnosti a bohoslužby sloužené kněžími holešovské farnosti. Původní trojdílný oltář byl poškozen při vloupání a historicky cenné obrazy z něj byly vyřezány a ukradeny. Dnes je ve středovém rámu oltáře umístěn obraz Panny Marie s Jezulátkem a reliéfem modlícího se Krista. Kaple je vybavena převážně z darů místních občanů. Kaple je v péči místní organizace KDU - ČSL. Každoročně v květnu se zde koná pouť "Na Floriánka". V roce 2002, se při příležitosti návštěvy Přílep zúčastnili této události taktéž poslední potomci hrabat Seilernů žijící v Bavorsku. 

Pomník svatého Václava

Pomník svatého Václava stojí před školou vedle lípy z roku 1878 od 28. října 1928. Na sv. Václavdvou pamětních deskách je umístěno 28 fotografií a jmen našich občanů, kteří padli za I.světové války na straně Rakousko-Uherské armády v letech 1914 – 1918. Dala jej vystavět tehdejší Lidová strana v Přílepích, za pomoci sbírek u všech občanů.V podvečer svátku sv.Václava se u pomníku scházejí místní věřící ke společné modlitbě a prosbám. 

 

 

Pomník T.G. Masaryka

pomník TGMPomník T.G.Masaryka se rovněž nachází u hlavní cesty a později se stal současně památníkem obětem II. světové války (1939-1945). Na mramorové desce tohoto pomníku jsou umístěny fotografie a jména šesti našich občanů umučených za německé okupace. Tento pomník byl odhalen 21. října 1928 místními sokoly. Taktéž tento pomník byl postaven za velkého přispění celé obce.